Dewch i gwrdd â Dudley Newbery yng Ngŵyl Fwyd y Fenni

Dudley Newbery Dewch i gwrdd â Dudley Newbery yng Ngŵyl Fwyd y Fenni

Cynhelir Gŵyl Fwyd y Fenni ar benwythnos 21 a 22 Medi. Yn ogystal â’r marchnadoedd helaeth (gyda dros 200 o arddangoswyr), mae rhaglen o ddigwyddiadau gyda thocyn unigol ar eu cyfer yn cynnwys dosbarthiadau meistr, sesiynau blasu gyda thiwtor, troeon cerdded a sgyrsiau gyda rhai o brif sêr y byd coginio yng Nghymru a gweddill Prydain.

Ar y dydd Sul bydd sesiwn Blas ar Gymru gyda Dudley Newbery. Bydd y digwyddiad yma yn Gymraeg. Mae’r gynulleidfa yng Nghymru yn gyfarwydd gyda Dudley drwy ei raglenni bwyd a choginio ar S4C a dyma’ch cyfle i’w weld yn y cnawd. Bydd Dudley yn cyflwyno rhai o hoff fwydydd a seigiau o Gymru. Bydd y sesiwn (gyda chyfle i flasu’r bwyd) ddydd Sul 22 Medi am 3.30-4.15pm yn nawnsfa hardd Gwesty’r Angel (Stryd Groes, Y Fenni). Os ydych yn siarad Cymraeg ac yr hoffech fwynhau digwyddiad Cymraeg gydag un o sêr bwyd Cymru, mae hon yn un i chi. Mae’r tocynnau’n costio £7.00 a gellir eu harchebu ar-lein yn www.abergavennyfoodfestival.com  neu drwy Theatr Borough, Y Fenni ar 01873 850805.

 

Advertisement
This entry was posted in 1 and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s